Treballs de manteniment de la vegetació de les línies elèctriques

Aquesta setmana s'han iniciat els treballs de manteniment de la vegetació de les línies elèctriques de mitja i baixa tensió que hi ha al nostre municipi. Aquestes feines corresponen a l'empresa ENEL, propietària de les línies i les efectuarà Talher, empresa subcontractada per fer aquestes tasques al Baix Llobregat. Recordem que les actuacions són d'obligat compliment per la companyia, per evitar l'inici d'incendis forestals i es farà mitjançant desbrossament, podes i tales selectives.

A partir dels propers dies, també està previst l'inici dels treballs de manteniment de la línia d'alta tensió que passa pel nostre municipi, concretament per les urbanitzacions de Cases Pairals i Santa Maria de l'Avall.