Junta de Govern del dia 1 de febrer de 2021

Dilluns 1 de febrer s’ha celebrat la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, en la que s'ha aprovat la resolució del contracte de la concessió administrativa demanial per gestió dels bars de les instal·lacions esportives i la incoació del contracte per serveis d'agent cívic.