Vota amb seguretat

Per tal de garantir al màxim la seguretat i minimitzar el risc de contagi, l’Ajuntament de Corbera ha posat en marxa tot un seguit de mesures que us detallem a continuació:

Accés: Distància i mascareta

Els punts d'entrada i sortida es marcaran a terra, així com la distància entre els electors.

Espais oberts i ventilats amb control d'aforament

S'entrarà per un lloc i se sortirà per un altre per evitar encreuaments. Es controlarà el nombre màxim de persones que poden estar a l'interior.

Portem el vot des de casa

Es recomana portar el vot des de casa, tot i que als col·legis hi haurà paperetes i cabines.

SEGURETAT A LES MESES ELECTORALS

EQUIPS DE PROTECCIÓ: Es repartirà un equip EPI, mascaretes i gel a cada membre de la mesa.

DESINFECCIÓ: Es netejaran i desinfectaran constantment tots els elements que puguin tenir contacte amb les mans

CONTROL DE TEMPERATURA: Haurà de ser inferior 37,5º C

Ubicació de les meses electorals

Els electors del local electoral de AV.CAN PALET (secció 006) s'han reubicat en el local electoral INSTITUT CAN MARGARIT .

Els electors del local electoral d' ESCOLA PUIG D'AGULLES (seccions 004, 007 i 008) s'han reubicat en el nou local electoral INSTITUT CORBERA DE LLOBREGAT situat a l'edifici del costat al C/Andròmeda, 2.

Els electors de la secció 005 (abans al local electoral INSTITUT CAN MARGARIT s'han reubicat al nou local electoral ESCOLA CAU DE LA GUINEU.

Els electors de la secció 003 (abans al local electoral ESCOLA JAUME BALMES s'han reubicat al nou local electoral BIBLIOTECA CAN BARÓ.

Els electors de la secció 002 i secció 009 es mantenen al local electoral ESCOLA JAUME BALMES però es modifica l'entrada del local electoral i es farà per C/Sant Jordi, 27.

Per a més informació, podeu clicar aquí