Nova data del servei de renovació del DNI

El proper dia 2 de març de 2021 la unitat mòbil de la Policia Nacional vindrà a fer expedicions de DNI i el dia 5 de març vindran a lliurar-los.

És necessari demanar cita prèvia clicant aquest enllaç.

Aquest servei és prioritari per a persones que tenen dificultats per desplaçar-se, be per mobilitat personal o per manca de transport.

Que cal portar per fer la renovació? 1 fotografia, 12,00€, el DNI, i si es canvia el domicili també cal portar un volant de padró, que es pot demanar el mateix dia a l'OAC.

En cas de primera expedició de DNI d'infants, cal portar la partida literal de naixement, el llibre de família, 2 fotografies, 12,00€, un volant de padró i han de venir acompanyats d'un dels progenitors.

Per demanar cita en altres dates o per altres tràmits, us podeu dirigir directament a la Policia Nacional per demanar cita prèvia a una comissaria, trucant al 060 o al web, www.citapreviadnie.es