Informe dels indicadors de residus de l'any 2019 a Corbera de Llobregat

Cada any, des de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) es fa una radiografia i comparativa dels residus dels diferents municipis que en formen part. L'últim informe publicat és referent al 2019 i us passem a detallar els principals indicadors de Corbera a nivell de generació i reciclatge de residus.

En primer lloc cal assenyalar l'alt volum de producció de residus que tenim al municipi, on es generen cada any 555,7 Kg de residus per habitant, sent el 3r municipi de tota l'AMB amb més generació i molt per sobre de la mitjana metropolitana que se situa en els 454,1Kg. Tot i així la tendència és a la baixa, des dels últims anys i s'està aconseguint reduir lentament aquesta generació.

Respecte la recollida selectiva a Corbera ens trobem en el 42,9% del total dels residus municipals. Tot i que el percentatge està per sobre de la mitjana metropolitana (36,7%), encara ens trobem lluny dels objectius a nivell europeu que marquen una recollida selectiva del 55% de cara a l'any 2025 i amb un estancament, des de fa molt anys en una forquilla entre el 40 i el 50% de recollida selectiva.

Pel què fa al tipus de fraccions, caldria destacar la recollida selectiva d'orgànica que es troba en els 20,7 quilos anuals per habitant, molt per sota de la mitjana metropolitana que es troba en els 47,5kg/hab. També cal destacar negativament el percentatge d'impropis que es troben a la fracció orgànica, que actualment es troba en el 13,6% del total, per sobre del 10% que marca l'objectiu del Programa General de Prevenció i Gestió de Residus de Catalunya (PRECAT) i molt per sobre dels objectius addients d'impropis en l'orgànica, que seria del 5%.

Finalment caldria destacar positivament la recollida selectiva d'envasos, ja que Corbera és el segon municipi de tota l'AMB, amb més quilos d'envasos recuperats, concretament 44Kg/hab a l'any, mentre que la mitjana metropolitana es troba en els 16,1kg/hab. Això es deu principalment al model de recollida del residu mínim que tenim a Corbera, on els envasos i el plàstic van conjuntament a la fracció inorgànica i es separen adequadament a la planta de triatge de Molins.

Així doncs, des de l'Ajuntament som plenament conscients que com a municipi hem de millorar en tres paràmetres clau, com són la reducció important en la generació de residus, l'augment de la recollida selectiva i l'augment de la recuperació de la fracció orgànica, juntament amb la disminució dels impropis a l'orgànica.

Si voleu consultar l'informe complet ho podeu fer aquí.