Seguim apostant per la transparència

Dijous 25 de febrer es va reunir per primera vegada la Comissió de Seguiment del Codi de Conducta dels càrrecs electes de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat. Aquesta reunió va tenir una primera part formativa, amb la presència de la Gemma Calvet, Directora de l'Agència de Transparència de l'AMB. Durant la seva exposició, la Gemma Calvet va incidir en la importància de prioritzar la transparència dels ens locals, donant compliment a la Llei de Transparència i també va posar sobre la taula les dificultats que estaven tenint les administracions en aquest sentit per la complexitat de la feina i els pocs recursos existents. Respecte al Codi Ètic, la Gemma Calvet va posar en valor l'esforç fet des de les administracions locals per donar garantia de la bona conducta dels seus càrrecs electes a través de l'aprovació d'aquest document.

Després d'aquesta primera part, els membres de la comissió van debatre sobre alguns casos en els quals s'havia generat una relació entre empreses o entitats amb membres de la corporació. Els regidors van estar d'acord en que tots els casos complien la legalitat però van afegir que els càrrecs electes s'haurien d'haver mantingut completament al marge del procediment. També van estar d'acord en que tenir un familiar o conegut a l'Ajuntament no podia ser un inconvenient a l'hora de rebre una subvenció o d'ésser contractat. Els regidors van veure la necessitat d'establir un marc dins el Codi per regular l'actuació dels regidors en produir-se una situació d'aquest tipus que, d'altra banda és molt habitual a municipis com el nostre, amb un teixit associatiu tan gran i amb tanta participació.

Els regidors van acordar convocar una nova reunió per d'aqui a dos mesos per tal començar a treballar en les modificacions del Codi de Conducta aprovat en el seu dia pel Ple, per tal d'adaptar-lo a les característiques de l'Ajuntament de Corbera.