Junta de Govern del dia 15 de març de 2021

Dilluns 15 de març s’ha celebrat la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, en la que s'han aprovat: el pressupost de Tresoreria elaborat per a l'exercici 2021, la devolució de fiança del contracte de les obres de reparació i manteniment de la xarxa del clavegueram municipal, l’adjudicació del contracte d’obres de renovació del clavegueram del carrer Antoni Gaudí, la incoació del contracte de subministrament de vestuari i complements per a la Policia Local, la devolució de la fiança definitiva del contracte de serveis de gestió de les Activitats Esportives Municipals,  l’adjudicació del contracte de serveis de transport de mercaderies pel Rebost Solidari i la pròrroga del conveni de l’Associació Corbera Voluntària cessió ús local.