Escatat de vegetació a diferents punts del municipi

El proper dilluns 22 de març s'inicien les feines d'escatat de vegetació d'alguns vials del municipi.

El mateix dilluns, es treballarà a la Carretera del Bonrepòs (des de la plaça del Rabadà fins al Monòlit), al Camí Ral (des del número 33 fins a la carretera BV-2425) i al Camí de Sant Ponç (entre Can Planes Sud i Can Rigol).

Dimarts, les feines es centraran a la Carretera de Sant Andreu (en el tram Can Xorra a l'Institut Can Margarit i del mateix Institut fins a Can Llopard) i també al Camí escolar de l'Institut Can Margarit. Aquests treballs s'ajustaran a nivell d'horaris en funció del trànsit.

Finalment, el dimecres 24 de març es farà l'escatat a la Carretera de la Soleia a Mas d'en Puig i al vial entre La Soleia fins al límit amb el terme municipal de Sant Andreu.