Junta de Govern del dia 22 de març de 2021

Dilluns 22 de març s’ha celebrat la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, en la que s'han acordat l’aprovació conveni col·laboració amb l'Ajuntament de Molins en l'àmbit dels serveis a les persones emprenedores, les empreses i el polígon d'activitat econòmica, la incoació contracte serveis de grua per a la retirada de vehicles de la via pública, la incoació contracte concessió serveis gestió i execució Casal Estiu 2021 i l’adjudicació contracte subministrament vehicle pels serveis tècnics municipals per adhesió a l'acord marc amb ACM.