Analítiques de l'aigua de les fonts

La setmana passada es va iniciar la col·locació dels cartells sobre les analítiques de l'aigua a diferents fonts públiques del municipi que es troben en espais naturals. Aquests cartells, que inicialment s'han col·locat a les fonts del Corró, la Fonteta, l'Amunt, Socies i de'n Rovira, disposen d'un codi QR des d'on es pot consultar les analítiques d'aigua actualitzades d'aquestes fonts. Aquesta tasca d'analisi de les aigües es fa amb col·laboració amb la Diputació de Barcelona i es poden consultar les dades actualitzades cada 6 mesos, a través de la següent pàgina web.

https://sentilo.diba.cat/sentilo-catalog-web/diba/component/map/fountain

La voluntat és conèixer l'estat de l'aigua que raja d'aquestes fonts i posar-ho en coneixement de la població que en fa un ús esporàdic o habitual.