Situació de la llengua catalana a Corbera de Llobregat

Conèixer la realitat dels usos lingüístics de la ciutadania és a la base de tota política lingüística, de l'articulació de les accions específiques per oferir condicions més adequades perquè els ciutadans puguin aprendre la llengua i optar per usar-la en totes les situacions, amb naturalitat i facilitat.

La Direcció General de Política Lingüística ha realitzat el projecte #Català947. La llengua catalana als municipis de Catalunya, per oferir, amb una actualització anual, les dades de què es disposen sobre els coneixements i els usos lingüístics dels ciutadans de tots els municipis de Catalunya, amb les dades demogràfiques de població que ajuden a entendre la situació de les llengües.

Les dades provenen de la darrera actualització de fonts oficials, com ara el padró municipal d'habitants, el cens lingüístic, l'Enquesta d'usos lingüístics de la població realitzada per l'Idescat i la Direcció General de Política Lingüística, l'activitat del Consorci per a la Normalització Lingüística, la plataforma d'aprenentatge en línia Parla.cat i les proves per a l'obtenció de certificats de català i el projecte Ofercat d'usos lingüístics al comerç.

Podeu consultar totes les dades i informes relatius a Corbera de Llobregat en aquest enllaç.