Obres de renovació del clavagueram al carrer Antoni Gaudí

La setmana passada es van iniciar les obres de renovació d'un tram del clavegueram del C/Antoni Gaudí, el qual havia sobrepassat àmpliament la seva vida útil i provocava filtracions directes en alguns habitatges del carrer. Aquesta obra s'ha adjudicat a l'empresa Catalana d'Infraestructures i Serveis Associats, SL (CISA) per un import de 15.541,20 euros i el termini previst d'execució és de dues setmanes.