Junta de Govern del dia 29 de març de 2021

Dilluns 29 de març s’ha celebrat la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, en la que s'han acordat l’aprovació de les bases reguladores del procés selectiu per a la constitució d'un borsa de treball d'arquitecte superior, l’aprovació de la subvenció i conveni amb l'Associació Sons Corbera per activitats any 2020, l’aprovació de la subvenció i conveni amb l'Associació Pessebre Vivent Amics de Corbera per activitats any 2020, l’aprovació de la liquidació relativa a l'actuació Desenvolupament urbanístic de la Urbanització Bonrepòs, la incoació del contracte de subministrament de gas propà per donar servei a la cuina de l'Escola Puig d'Agulles, l’adjudicació del contracte de serveis de control de plagues en edificis i instal·lacions de titularitat de municipal, l’adjudicació del contracte de serveis per a la neteja de les dependències de titularitat municipal i l’adjudicació del contracte de serveis de manteniment i suport de totes les aplicacions informàtiques ABSIS.