Quilos de roba recollits a Corbera de Llobregat durant el primer trimestre de l'any

Durant el primer trimestre de l’any 2021 es van recollir a Corbera 3.656 quilos de roba en els diferents contenidors ubicats al municipi.

La reutilització de la roba és molt important per la gestió de residus, ja que en la societat actual consumim i generem una gran quantitat de tèxtil i com a mínim podem recuperar una part d'aquesta matèria. A més, l'encarregada d'aquesta recollida és l'empresa Solidança, una entitat sense ànim de lucre que afavoreix la inserció sociolaboral i les accions formatives de col·lectius en risc d'exclusió social.

Cal destacar la importància de dipositar la roba en el contenidor corresponent, ja que cal evitar que la roba vagi al contenidor de fracció inorgànica. És imprescindible que es dipositi en els contenidors de roba ubicats en els diferents punts del municipi així com a la deixalleria municipal.