Junta de Govern del dia 6 d'abril de 2021

Dimarts 6 d’abril de 2021 s’ha celebrat la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, en la que s'han acordat l’aprovació de les bases reguladores del procés selectiu de tècnic/a mig/a d'ocupació, l’adjudicació del contracte de les obres d'impermeabilització de les cobertes dels gimnasos de les escoles El Corb i Puig d'Agulles, la devolució de les fiances del contracte d'obres de reforma i ampliació del Casal Les Magnòlies, la devolució de la fiança del contracte de servei de manteniment de les franges perimetrals de les urbanitzacions del municipi, la incoació del contracte de serveis de streaming i ràdio a la carta de Ràdio Corbera i l’adjudicació del contracte d’arrendament del terreny destinat al servei de la deixalleria municipal