Incorporació d'una tècnica de polítiques LGBTI+ a l'Ajuntament

Corbera té una població molt diversa i es vol que sigui pionera entre els municipis petits en el disseny de polítiques transversals que incorporin la perspectiva LGBTI+, la realització d'activitats de sensibilització i informació a la ciutadania en aquesta temàtica , el foment de la diversitat sexual i de gènere a tota la ciutadania i la formació específica a agents clau del municipi. Així doncs, amb la integració d'aquest perfil tècnic Corbera se situa al capdavant de les petites poblacions respecte a les polítiques públiques LGBTI+.