Junta de Govern del dia 12 d'abril de 2021

Dilluns 12 d’abril de 2021 s’ha celebrat la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, en la que s'han acordat la sol·licitud de subvenció del Programa d'Actuacions Municipals de Millora Urbana 2021, l’aprovació de l'addenda a les Bases del concurs de l'EMM i convocatòria curs 2020-21, l’aprovació Subvenció 2021 Addenda conveni Sant Telm 2017-2021. l’adjudicació del contracte de serveis de manteniment de l’aplicació informàtica Gescity, l’aprovació de la certificació final del contracte d’obres de reparació dels esvorancs de la Plaça Països Catalans i l’aprovació de les concessions del fons de prestació  "PLANS DE CONTINGÈNCIA EN SALUT PÚBLICA LOCAL PER A FER FRONT A LA COVID-19"