Aprovat el Pla estratègic urbà amb perspectiva de gènere

Durant tot el 2019 el municipi de Corbera de Llobregat va iniciar un procés participatiu respecte el disseny de la ciutat incloent la perspectiva de gènere en el disseny de la ciutat. S'entén aquesta perspectiva de gènere com necessitats diverses que té la ciutadania per tal de desenvolupar la vida quotidiana de forma més plena. Aquesta perspectiva aglutina 4 esferes diferents: l'esfera productiva, l'esfera reproductiva, l'espera pròpia i l'esfera comunitària.

La pandèmia va truncar el tancament de l'informe final, que va poder ser finalitzat al desembre de 2020.

Durant el Ple, del 8 d'abril de 2021, s'ha pogut aprovar de manera provisional el Pla estratègic urbà amb perspectiva de gènere amb tots els grups polítics a favor excepte GIU, que es va abstenir.

Donem les gràcies a tota la ciutadania, personal tècnic i grups polítics que van participar activament en el procés participatiu i esperem poder tornar a comptar-hi en les reunions de seguiment per la seva implementació.