Alumnes de l’Institut Corbera netegen dos espais naturals del municipi amb l’assignatura Educar en Participació

Els alumnes de 3er d'ESO de l'Institut Corbera, en el marc de l'assignatura Educar en Participació, que promou l'associació AJUC, van realitzar la neteja de dos espais del medi natural de Corbera.

El projecte Educar en Participació consta de 10 hores teòriques a l'aula, on s'escullen els projectes que els alumnes volen tirar endavant a partir de les seves inquietuds  i 10 hores de pràctiques fora de l'horari escolar per desenvolupar els projectes escollits.

Tres grups d'alumnes de l'Institut Corbera van escollir projectes de neteja de l'entorn natural.

El divendres 29 de gener hi va haver una primera reunió telemàtica entre alumnes, dinamitzadors de l'Ajuc i Ajuntament, per planificar les actuacions.

Posteriorment els alumnes van fer la neteja de dos espais de gran afluència, l'entorn de l'escola del Cau de la Guineu el dissabte 13 de febrer i els voltants del camí de Sant Ponç el dissabte 20 de gener. En total es van recollir 40 Kg de residus.

Fruit d'aquestes accions els alumnes han elaborat dos cartells amb el resultat d'ambdues actuacions, que podeu veure adjunts a aquesta notícia.

Des de l'Ajuntament volem agrair als alumnes de l'Institut Corbera i a l'AJUC la feina feta.

Recursos relacionats