Aprovació de l'adhesió al IV Pla transversal de Polítiques Feministes del Baix Llobregat 

El passat 8 de’abril el Ple Municipal va aprovar l’adhesió al IV Pla transversal de Polítiques Feministes del Baix Llobregat (2021-2025).

La trajectòria de col·laboració i cooperació interinstitucional entre l'Ajuntament i el Consell Comarcal motiva la voluntat d'unir esforços en el desplegament de polítiques públiques encaminades a assolir la igualtat real i efectiva de dones i homes, així com l'erradicació de la violència masclista.

Corbera de Llobregat mantindrà l'elaboració dels plans propis per ajustar algunes accions a les necessitats del municipi.