Junta de Govern del dia 26 d'abril de 2021

Dilluns 26 d’abril de 2021 s’ha celebrat la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, en la que s'han acordat l’djudicació del contracte mixt de subministrament de gas propà a l'Escola Puig d'Agulles i manteniment de la instal·lació, la devolució de fiances del contracte de subministrament i instal·lació del mobiliari de la Biblioteca Municipal Can Baró, l’adjudicació del contracte de serveis de gestió i execució de la deixalleria fixa municipal, l’adjudicació del contracte per serveis de grua per a la retirada de vehicles de la via pública i aprovar el conveni de col·laboració amb CORDIBAIX, per fomentar la realització d'activitats d'acció social.