Junta de Govern del dia 3 de maig de 2021

Dilluns 3 de maig de 2021 s’ha celebrat la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, en la que s'han acordat l’adjudicació del contracte de subministrament del programa informàtic del control de presència del personal de l'Ajuntament i l’adjudicació del contracte de serveis de redacció del projecte constructiu de restitució del talús de la Guixera Bonastre.