Rebaixa en les tarifes del transport escolar

El ple celebrat ahir 11 de maig va aprovar la baixada de les taxes del transport escolar i l'aplicació de bonificacions per a les famílies que tenen dificultats per assumir aquest cost.

Pel que fa a les taxes, les quotes passen de 358€ a 322€ pels alumnes de les escolesi de 358€ a 161€ pels alumnes dels instituts.

Les bonificacions s'aplicaran en funció de la situació de les famílies que les sol·licitin.

Aquestes noves taxes entraran en vigor el curs 2021-2022.