L’ajuntament de Corbera planteja a les denunciades per les pintades feministes, entre d’altres tasques socials, fer xerrades sobre temes de gènere en comptes de la multa econòmica

En previsió que els propers dies es conegui la resolució definitiva de la denúncia a cinc dones per haver realitzat, segons recull l'atestat policial, pintades al mobiliari urbà del municipi el passat 7 de març, l'ajuntament insisteix en esgotar la possibilitat de permutar la possible sanció econòmica per treballs comunitaris. El consistori considera del tot desproporcionada la sanció prevista per l'ordenança i per això treballa per trobar una alternativa que s'ajusti als fets.

L'opció de la permuta ja va ser comunicada a les afectades en una reunió celebrada el passat 6 de maig, però depèn de que siguin les denunciades les que ho sol·licitin. El govern, ara públicament tal com ja va fer-ho en privat, les anima a fer-ho i manifesta que hi donarà suport cas de produir-se la petició.

El govern municipal contempla la possibilitat de que la permuta per treballs en favor de la comunitat es concreti, entre d'altres tasques socials, en una sèrie de xerrades de conscienciació feminista a càrrec de les persones denunciades.

Així mateix, des de l'equip de govern s'està treballant en la modificació de l'ordenança de civisme, malgrat no podrà aplicar-se amb caràcter retroactiu, amb l'objectiu de garantir la proporcionalitat de les sancions que s'imposin en el futur a fets com els denunciats.