Revisió i construcció de nous hidrants

Aquesta setmana s'iniciaran les feines de revisió i construcció de nous hidrants a tot el municipi. Aquesta tasca s'ha fet coordinadament amb l'ADF municipal i la policia local, després d'establir uns criteris de prioritat d'actuació en cas d'incendi. Les actuacions que es duran a terme seran en primer lloc la construcció de 6 nous hidrants, que ajudaran a tenir totes les les zones del municipi amb un hidrant de referència i garantir-ne la seva cobertura. En segon lloc, pel què fa als hidrants ja existents es procedirà a soterrar aquells que siguin de columna, instal·lar o renovar els cartells de senyalització i també renovar les tapes que no siguin visibles.

Recordem que els hidrants són elements bàsics de la xarxa de prevenció d'incendis, per l'accés ràpid i abundant d'aigua i que són utilitzats exclusivament pels professionals de bombers