Junta de Govern Local del dia 21 de juny de 2021

Dilluns 21 de juny de 2021 s’ha celebrat la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, en la que s'ha acordat: L’aprovació del conveni de col·laboració amb l'Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya, l’atorgament subvencions a diferents associacions de propietaris pel manteniment i conservació o la instal·lació o millora de serveis a les urbanitzacions, l’aprovació del conveni amb l'Associació Rafamans Solidària i concessió de subvenció per al desenvolupament del Projecte de l'habitatge d'emergència social, la devolució de la fiança del contracte per a la reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc, la devolució de la fiança del contracte de la concessió administrativa per a la gestió i explotació dels bars de les zones esportives municipals, l’adjudicació del contracte de serveis de visites guiades teatralitzades al nucli històric de Corbera com a l'església de Sant Ponç, l’aprovació de la separata de la fase 3 del Projecte d'execució de reparació i consolidació estructural del Pavelló Municipal d'esports, l’aprovació de l'expedient per l'arrendament mitjançant adjudicació directa d'un local destinat al Jutjat de pau i l’acceptació de la subvenció per a les millores i manteniment de la Biblioteca Municipal Can Baró.