La deixalleria municipal incorpora un contenidor especial per agulles, xeringues i altres objectes punxants

Les agulles i altres materials sanitari d'ús domiciliari plantegen una problemàtica pel que fa a la seva gestió en la mesura que existeix un buit legal en la regulació de la seva gestió específica.

Des de l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament es creu necessari oferir un servei específic per aquest tipus de residu a la ciutadania i és per això s'ha considerat fer-ho a través d'un contenidor especial ubicat a la deixalleria municipal.