El conflicte laboral entre SENFO i el personal del servei d'atenció domiciliària comença a caminar cap a una solució.

La problemàtica de l'empresa de serveis SENFO, que prestava el servei d'atenció domiciliària comença a solucionar-se.

En les darreres hores, l'Ajuntament ha tingut coneixement que algunes treballadores de l'empresa ja estan cobrant part dels endarreriments que van quedar pendents des del moment que l'empresa va fer fallida.

Cal recordar que les persones afectades es van reunir amb representants de l'Ajuntament per tal de tractar la situació i mirar de cercar una solució. En aquest sentit, l'Ajuntament va mostrar la seva preocupació davant la problemàtica i es va reunir amb el Consell Comarcal per saber quines accions s'estaven duent a terme, tant pel que fa a la continuïtat del servei com per la situació del personal de SENFO.

L'Ajuntament mostra la seva satisfacció davant dels avenços en la solució al conflicte, esperant arribar aviat a la resolució total del mateix.