Junta de Govern Local del dia 28 de juny de 2021

Dilluns 28 de juny de 2021 s’ha celebrat la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, en la que s'ha acordat: l’aprovació del conveni amb l'entitat La Xarxa-Corbera de l'any 2021, l’adhesió a la segona pròrroga de l'acord marc del contracte de serveis de manteniment dels ascensors a edificis municipals de l'Associació catalana de Municipis, la declaració de licitació deserta del contracte de subministrament de portes i finestres en tres edificis de titularitat municipal, aprovar la despesa per a l'execució dels treballs inclosos dins la prestació P6 del contracte per a la gestió integral del servei de l'enllumenat públic, l’adjudicació del contracte dels serveis de prevenció de riscos laborals aliè a l'Ajuntament de Corbera de Llobregat i l’adhesió a l'acord marc del contracte del subministrament d'energia elèctrica i baixa tensió de l'Associació catalana de Municipis.