Junta de Govern Local del dia 5 de juliol de 2021

Dilluns 5 de juliol de 2021 s’ha celebrat la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, en la que s'ha acordat: l’adhesió a la primera pròrroga de l'Acord marc de l'ACM del contracte de subministrament de parcs infantils i mobiliari urbà, l’adjudicació del contracte de serveis de recollida porta a porta i transport a planta de tractament de la fracció vegetal, la ncoació del contracte de serveis de manteniment, inspecció i neteja de la xarxa pública de sanejament en baixa i l’aprovació del conveni de col·laboració amb l' Associació Juvenil Corberenca 2021