Campanya d'informació i conscienciació als Gorgs de la Mola

Aquest dissabte s'inicia un projecte d'informació i conscienciació a l'espai natural de la riera de Corbera, anomenat els Gorgs de la Mola. Així doncs, tots els dies de la setmana des del 17 de juliol i fins el 27 d'agost, 1 persona en horari de matí, s'encarregarà d'informar a les visitants que contínuament freqüenten aquest lloc, de l'alt valor ecològic i paisatgístic de la zona i del bon ús que cal fer d'aquest indret natural tant privilegiat que tenim al nostre municipi. Els principals objectius d'aquesta actuació són els de conscienciar a la població sobre la zona i recordar aquelles activitats que no estan permeses com l'abandonament de residus, encendre foc o saltar de les roques, ja que poden malmetre la biodiversitat de l'espai i que poden representar un risc per la seguretat.

Aquest projecte parteix de dues necessitats i s'ha realitzat coordinadament entre les àrees de joventut, ocupació i medi ambient. Per una banda, s'han contractat quatre persones joves donant compliment a la decisió del Fòrum Jove. Es va posar a mans dels joves destinar 5.000 € a una acció a l'estiu i ells van prioritzar donar feina a joves. D'altra banda, des de la preocupació creixent per la massificació de la zona en els últims anys, que produeix situacions negatives pels ecosistemes locals.