JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 19 DE JULIOL DE 2021

Avui dilluns, 19 de juliol s'ha celebrat la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, en la que s'ha aprovat l'acta de la sessió anterior, així com l'aprovació de les bases reguladores del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de peons de la brigada municipal; l'aprovació de les bases reguladores del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'assessor/a jurídic/a; l'adjudicació del contracte de les obres d'ampliació del correcan existent entre els carrers Pere Calders i Josep Vallverdú.

També s'ha aprovat la incoació del contracte de serveis d'atenció psicològica a dones dins l'Àrea de Polítiques d'Igualtat; l'aprovació definitiva del projecte de les obres per a la renovació de la xarxa de clavegueram de la Plaça del Padró i l'adjudicació del contracte de les obres per a la renovació de la xarxa de clavegueram de la Plaça del Padró.