S'inicien les obres de la construcció d'un nou dipòsit de capçalera

Aquesta setmana s'han iniciat les obres per la construcció d'un nou dipòsit de capçalera al municipi de Corbera. Aquest dipòsit que estarà situat al costat del dipòsit actual, al camí del bosc del Malhivern, tindrà una capacitat de 4.000 m3 quadriplicant la capacitat actual de reserva d'aigua per tot el municipi. Aquest projecte és imprescindible pel bon funcionament del sistema d'abastament d'aigua potable, ja que es podrà garantir una reserva d'aigua de 48 hores en cas d'incidències.

L'actuació està promoguda i finançada íntegrament per ATL, empresa pública de la Generalitat, amb un cost d'1,3 milions d'euros i els terminis d'execució són entre 9 i 12 mesos. Aquesta setmana s'està treballant en l'adequació del terreny on s'ubicarà el nou dipòsit i un cop enllestit el manteniment d'aquest serà assumit per ATL, com a responsable del subministrament d'aigua en alta.