Junta de Govern Local

Avui divendres, 30 de juliol, s'ha celebrat una sessió extraordinària de la Junta de Govern Local, on s'han aprovat - a banda de l'acta de la sessió anterior - els següents punts:


· Concessió de subvencions per a consum i manteniment de l'enllumenat de diferents  urbanitzacions 2021.

· Contracte de servei de manteniment i suport integral del sistema informàtic i de comunicacions.

· La incoació del contracte de serveis per a l'execució de la campanya d'educació ambiental en relació al nou sistema de recollida de residus PaP.

· L'aprovació de la modificació del lot número 2 del contracte de serveis de manteniment i neteja de la xarxa pública de clavegueram.

· L'aprovació de la modificació del lot núm. 1 del contracte de serveis de manteniment i neteja de la xarxa de pública del clavegueram.

· L'adhesió a la primera pròrroga de l'Acord Marc del contracte de serveis d'assegurança de Responsabilitat Civil i Patrimonial destinada a les entitats locals de Catalunya.

· Modificació del contracte de serveis per a la neteja de les dependències municipals.

· La incoació del contracte de subministrament amb instal·lació de càmeres de lectura de matrícula de vehicles.

· Aprovació del conveni per a la gestió integrada a la Xarxa de Biblioteques municipals de la biblioteca Can Baró amb la Diputació de Barcelona.

· Aprovació de la sol·licitud de subvenció destinada a l'adquisició de llibres per a la biblioteca municipal.