Gestió responsable dels residus

Durant el mes d'agost, l'Ajuntament de Corbera manté el servei de recollida de mobles i andròmines i els serveis de deixalleria i deixalleria mòbil.  Malgrat tot, es segueixen repetint situacions com la que es mostra a la fotografia d'abocaments inapropiats a les bases de contenidor on exclusivament s'hi poden llençar deixalles i brossa.  Aquestes actituds tan irresponsables són un perjudici per al veïns i dificulten la feina del personal del servei de recollida d'escombraries.

La deixalleria municipal obre de dilluns a diumenge per facilitar que qualsevol ciutadà pugui portar-hi el material que no pot ser abocat als contenidors.  fins el 30 de setembre, l'horari de la deixalleria és el següent:

Per a més informació sobre la recollida de mobles i sobre el servei de la deixalleria mòbil podeu consultar el web de l'ajuntament de Corbera http://corberadellobregat.cat