Inaugurada la remodelació del Casal de la gent gran "Les Magnòlies"

Ahir diumenge es va celebrar l'acte d'inauguració de la remodelació del Casal de Les Magnòlies, en un acte públic que va comptar amb la presència de diferents entitats del municipi, l'alcalde de La Palma de Cervelló, Sr. Xavier González, l'alcaldessa de Pallejà, Sra. Ascensión Ràtia, el vice-president de l' AMB I alcalde d' El Papiol  Sr.Joan Borràs, el diputat del Parlament de Catalunya Sr. Jordi Albert, el diputat de la Diputació de Barcelona Sr. Josep Ramon Mut així com de grups polítics locals. 

En el parlament fet per l'alcaldessa Montserrat Febrero, es va fer un repàs a la història del Casal des de la seva inauguració oficial, l'any 1995. Cal recordar que aquest espai hauria d'haver estat presentat l'any 2020, però la situació generada per la pandèmia de la COVID19 no ho va fer possible. 

En les reformes efectuades, s'ha cobert la terrassa i s'ha equiparat la superfície de la planta superior amb la de la planta inferior, s'han canviat i millorat les instal·lacions elèctriques, calefacció i aigua, s'ha complert la normativa d'accessibilitat amb la instal·lació d'un ascensor i rampes d'accés per aquelles persones que ho necessitin. També cal destacar una gran sala polivalent, WC adaptats, un despatx per cures, una aula d'informàtica i la millora de l'espai de treball del personal de Serveis Socials Bàsics.  

En total, ha estat una inversió necessària amb un cost total d'uns 450 mil euros, subvencionat en un 60% per l'AMB i en un 40% amb finançament  municipal.