Progressiva normalització del Servei d'Atenció Domiciliària

Segons informació facil·litada pel Consell Comarcal del Baix Llobregat ja s'ha procedit a la signatura del contracte amb l'empresa SUARA, que serà l'encarregada del Servei d'Atenció Domiciiària. Les treballadores de SENFO (l'anterior empresa) han quedat subrogades per l'empresa actual i conserven les mateixes condicions laborals que tenien.

Per tant, la prestació del servei d'assistència domiciliària anirà recuperant la normalitat, tant al municipi de Corbera de Llobregat com a la resta de municipis que tenen subscrit el conveni de col·laboració per a la gestió conjunta d'aquest servei amb el Consell Comarcal.