Noves millores al dipòsit de Malhivern

La setmana passada es va iniciar una nova inversió de millora al dipòsit municipal d'aigua del Malhivern. Entre les millores destaca la renovació d'una de les bombes de suport per poder garantir el subministrament en èpoques de màxima demanda d'aigua. Aquesta actuació té un cost aproximat de 70.212,78 euros i l'està executant l'empresa Agbar, com a concessionària del servei d'abastament d'aigua potable del municipi.

El Malhivern és el dipòsit de capçalera municipal, des d'on es distribueix gairebé tota l'aigua que es consumeix al municipi. Aquesta aigua es compra a l'empresa pública Aigües Ter Llobregat (ATL) i és subministrada mitjançant la canonada principal que ve des d'una estació a peu del riu Llobregat.