Tasques de vegetació a La Creu de l'Aragall Júnior

Avui dimecres, s’han iniciat els treballs de primera intervenció dels parc urbans i equipaments públics i/o parcel·les de titularitat municipal a la urbanització de la Creu de l’Aragall Júnior.

Els treballs consisteixen en el tractament de la vegetació seguint els mètodes adients per assolir la densitat arbòria i de sotabosc plantejat en els criteris de prevenció d'incendis.

Amb la realització d'aquestes feines, s'aconseguirà millorar la seguretat de les persones que es troben a l'urbanització o nucli de població en el moment de l'incendi així com millorar les condicions per a defensar activament la urbanització o nucli de població. També s'evita que la pròpia urbanització o nucli de població es converteixi en un focus generador d'incendis.

La llenya que en surti d'aquestes feines servirà com estella per les calderes de biomassa que hi ha al municipi.