Invertim en la millora de les escoles El Corb i Puig d’Agulles

En els darrers anys les escoles El Corb i Puig d’Agulles han patit filtracions d’aigua degut al mal estat de les cobertes dels gimnasos i s’ha fet necessari dur a terme la impermeabilització d’aquestes cobertes per resoldre el problema.

Les feines han consistit en el desmuntatge de les plaques, la seva neteja i substitució dels elements deteriorats i s'ha procedit a refer tota la impermeabilitat de les cobertes.

La Regidoria de Règim Interior i Equipaments fa mesos que treballa amb els equips directius i els representants de les associacions de famílies de les escoles amb l'objectiu d'identificar i resoldre els problemes dels equipaments escolars de Corbera de Llobregat.  Les escoles presentaven nombroses deficiències que s'estan subsanant.

Aquestes feines formen part d'un pla de la millora dels equipaments municipals que el Govern Municipal te programats per dur a terme en aquesta legislatura.