Concessió d'un ajut en el marc del Programa Operatiu FEDER de creixement sostenible

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) amb data 15 d’abril de 2021, va concedir a l'Ajuntament de Corbera de Llobregat, una ajuda per import màxim de 120.877,76 € (50 % de cofinanciación FEDER de la inversión total), de conformitat amb el Reial Decret 616/2017, de 16 de juny, pel qual es regula la concessió directa de subvencions a projectes singulars d'entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el marc de el Programa Operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020.

El projecte acollit a la línia d'ajuts és la "Substitució per calderes de biomassa de les calderes o equips existents i circuit de xarxa de calor, per a la producció d'energia tèrmica per a calefacció i ACS, als edificis Poliesportiu, piscina i vestuaris i la escola Jaume Balmes, del municipi de Corbera de Llobregat "

Per a més informació sobre aquest projecte:

Projecte executiu de caldera i xarxa de calor amb biomassa a la zona esportiva municipal i CEIP Jaume Balmes

Exposició pública del projecte de caldera de biomassa a la zona esportiva i a l'escola Jaume Balmes

Construcció d'una caldera de biomassa

Inici de les obres de construcció d’una caldera de biomassa

Entra en funcionament la caldera de biomassa de la zona esportiva.