4 joves de Corbera han fet tasques de sensibilització ambiental als Gorgs de La Mola

Aquest estiu es va dur a terme un projecte d'educació ambiental a la zona dels Gorgs de La Mola, espai natural i recreatiu que s'ha fet molt popular, quedant el seu ecosistema amenaçat per l'alta afluència de persones.

L'objectiu principal del projecte consistia en sensibilitzar els visitants sobre els valors naturals de l'espai dels Gorgs i prevenir l'abandonament de deixalles.

Per tal d'oferir aquest servei es van contractar 4 joves de Corbera, dos nois i dues noies d'entre 21 i 27 anys,  que van rebre una formació específica sobre l'espai i les seves característiques per poder fer les tasques de sensibilització de forma adequada. 

Durant dos mesos, des de mitjans de juliol fins a mitjans de setembre, els informadors van comptabilitzar 845 grups de visitants amb un total de 2.736 persones.

En base a les dades recollides pels informadors es podria definir el perfil del visitant més habitual com persones procedents del Baix Llobregat que visiten la zona per primer cop, que han conegut l'espai per internet i realitzen una estada curta.

Durant el període de servei s'han registrat 33 incidències per part dels visitants.

La principal incidència registrada va ser la presència de persones realitzant salts al gorg principal des d'una alçada o punt que comportava un risc elevat d'accident. Amb menys freqüència, es van donar situacions en les quals un grup de visitants causaven molèsties a la resta a causa del soroll o de l'actitud que adoptaven.  A més, els informadors van localitzar una zona on hi havia abocament de deixalles i que van procedir a netejar.

Després de dos mesos de servei, l'informe final de l'empresa presenta una sèrie de mesures que caldria establir a l'espai:

Regular l'entrada, limitar l'aforament i aplicar l'ecotaxa.

Continuar amb les tasques d'informació i sensibilització

Instal·lar punts de recollida de residus i servei de neteja

Regular l'aparcament i l'accés motoritzat als marges dels camins i a l'entrada de l'urbanització."

El cost del servei ha estat de 10.000 euros.

Aquest projecte és el resultat del FORUM JOVE que es va organitzar fa uns mesos.  Els i les joves que hi van participar van optar per un projecte on es donés feina a joves de Corbera.