Es posa en marxa un vestidor no-binari a la zona esportiva – piscina municipal

Està situat a la part de baix de la zona esportiva

L'Ajuntament ha posat en marxa un vestidor no-binari a la zona de la piscina municipal, per tal que pugui ser utilitzat per persones no-binàries.

Les persones no-binàries (o de gènere no-binari) són les que tenen una identitat de gènere que se situa fora de la classificació tradicional home-dona, és a dir, fora de la divisió de gèneres fixada des de l'anomenat binarisme de gènere.

Les persones que utilitzin aquest vestidor, podran accedir a la piscina per la porta lateral.