Exposició pública del projecte de caldera de biomassa a la zona esportiva i a l'escola Jaume Balmes

El passat dilluns 15 de juliol es va aprovar per Junta de Govern l'aprovació inicial del projecte per la instal·lació d'una caldera de biomassa que donarà servei a la zona esportiva i a l'escola Jaume Balmes. La caldera serà d'estella i tindrà una potència de 400Kw i substituirà les dues calderes de gasoil que actualment hi ha al pavelló i a la piscina.

A partir d'avui 26 de juliol i fins el 9 de setembre (ambdós inclosos), el projecte estarà en exposició pública perquè tothom el pugui veure i presentar al·legacions, si s'escau. L'inici previst de les obres serà a finals de juliol de 2020, per tal d'afectar mínimament les activitats esportives i la mobilitat de la zona.

La intenció de l'Ajuntament és treballar circularment per tal que la llenya cremada a la caldera sigui extreta dels boscos de Corbera i processada a Corbera. Aquesta línia s'emmarca en la millora de la gestió de la massa forestal, així com també en la transició d'energies fòssils cap a energies renovables.

Per consultar el projecte feu clic aquí