Obra de substitució a la xarxa d'abastament d'aigua potable al carrer La Salut

Aprofitant les obres de millora de les voreres del carrer La Salut, es substituiran 90 metres de la canonada de fibrociment existent en aquesta zona. La renovació es farà amb una canonada de fundició dúctil i la realitzarà l'empresa concessionària del servei Sorea, per un import de 21.047,14 euros.

La previsió de la durada de les obres és de 2 setmanes.