Junta de Govern Local del dia 15 de novembre de 2021

Avui dilluns 15 de novembre s'ha celebrat la Junta de Govern Local on s'ha aprovat l'acta de la sessió anterior, així com els següents punts: 

  • Aprovació de l'expedient i adjudicació del contracte de subministrament de l'aplicació informàtica SIGEP.
  • Devolució de la fiança del contracte de serveis per a la neteja d'edificis municipals.
  • Aprovació de l'expedient i incoació del contracte de subministrament amb instal·lació de tanques d'hoquei per a la pista esportiva semicoberta.
  • Adhesió a l'Acord marc destinat a les entitats locals de Catalunya, per a la contractació del subministrament de bosses i fundes compostables, cubells i bujols per a la recollida selectiva.
  • Aprovació de l'expedient i incoació del contracte de subministrament de saques de ràfia per a la recollida de fracció vegetal no llenyosa PaP.
  • Aprovació de la pròrroga de l'Acord de col·laboració en el marc del projecte d'aprofitament dels excedents alimentaris.
  • Aprovació del Conveni de col·laboració amb l'AMB d'una subvenció per al projecte denominat Vulnerabilitat econòmica i subministraments bàsics.
  • Aprovació subvenció a les diferents Associacions de Propietaris o Juntes de Compensació corresponents a l'anualitat 2021, destinada a sufragar despeses de l'exercici 2020.
  • Aprovació de les bases reguladores del procés selectiu d'una borsa de treball d'Auxiliar Tècnic/a de ràdio.