Noves freqüències dels serveis de recollida d'esporga i de voluminosos

A partir d'avui dia 1 de desembre es posa en marxa el nou contracte de recollida de residus i neteja viària.  Amb aquest contracte es durà a terme la implantació del sistema de recollida Porta a Porta a partir del dia 1 de febrer de 2022.

Aprofitant la nova contractació, s'han reestructurat alguns serveis per tal de millorar-los i donar millor cobertura a les necessitats de la ciutadania. Tant el servei de voluminosos com el d'esporga, es realitzen prèvia sol·licitud a través de web municipal o trucada al 93.650.02.11  quedant de la següent manera:

Voluminosos

El servei  disposarà de 3 dies de recollida a la setmana, i cada dia de recollida es focalitzarà en una zona en concret. Les zones de recollida seran:
Zona 1:Creu Aragall i Júnior, Ca N'Armengol, Can Rigol, Can Lluís, L'Amunt, Bonrepòs, Sant Cristòfol, Els Herbatges, i Els Guixots.

Zona 2:Santa Maria, Cases Pairals, Can Margarit, Can Coll, Can Palet, Can Moriscot, Can Llopard, Creu Sussalba, La Soleia, Mas d'en Puig, Can Montmany i Can Canonge.

Zona 3:Nucli, El Mirador, Creu Nova, Can Planes Sud, La Servera i Els Carsos.

Esporga

ZONA 1 (recollides dilluns):Can Coll, Can Mariscot, Can Llopard, La Creu Susalba, Can Palet, Can Canonge, La Soleia, Mas d'en Puig, Can Margarit, Can Socies

ZONA 2 (recollides dimarts) / (reforç dissabtes parells) :Cases Pairals, Can Montmany, Bon Repòs A, B, C, D

ZONA 3 (recollides dimecres):Santa Maria

ZONA 4 (recollides dijous /(reforç dissabtes imparells): Can Rigol, Creu Aregall i Junior, Les Cases Cremades, L'Amunt

ZONA 5 (recollides divendres): Nucli, Carsos, El Mirador, Creu Nova, Puntarró, Can Planas Sud, La Servera, Can Lluís, Les Parretes, Camí Ral, Els Herbratges, Els Guixots, Can N'Armengol, Sant Cristòfol