La Policia Local de Corbera, pionera en el reciclatge dels seus uniformes

La Policia Local de Corbera es converteix en la primera Policia Local de Catalunya que s'uneix a l'economia circular arrel de la decisió de reciclar els seus uniformes professionals, mostrant així preocupació pels materials amb els quals estan fets i reduïnt l'impacte que la fabricació d'aquests vestits tenen en el medi ambient.

L'Ajuntament de Corbera de Llobregat i l'empresa Insigna han signat aquest conveni que permetrà recollir els uniformes antics i donar-los una nova vida mitjançant la reutilització. Així, l'empresa s'encarregarà de recollir aquests uniformes per tal de classificar i preparar els residus tèxtils per a un correcte reciclatge professional basat en les necessitats i característiques de cada material. La tecnologia utilitzada permet separar el polièster sense perdre les seves propietats, podent-se reintroduïr de nou en el sistema productiu.

Aquesta és una decisió pionera a Catalunya i la de Corbera de Llobregat serà la primera Policia Local que contribueix a obtenir un futur de zero residus, gràcies a processos innovadors de reciclatge amb l'objectiu d'allargar la vida útil del tèxtil i reduïr els problemes ambientals derivats de l'acumulació de residus.