Formació del personal de l'ajuntament sobre com intervenir en casos de discriminació de persones LGBTI+

Durant el 2021 el 94 % de treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat van participar en el microcurs sobre el deure d'intervenció en casos de discriminació de persones LGBTI+.

El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 11/2014, de 10 d'octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. El títol II de la Llei indica que les administracions públiques de Catalunya han de garantir la formació i sensibilització adequades del seu personal sobre aquesta matèria. 

L'Ajuntament de Corbera de Llobregat en col·laboració amb l'Àrea LGBTI de la Direcció General d'Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha impulsat la formació per tota la plantilla en aquesta matèria.