Inici del Porta a Porta, nou model de recollida d'escombraries

El proper 1 de febrer es posa en marxa el nou model de recollida d'escombraries que consisteix en la selecció dels residus en origen per després treure'ls amb el cubell adequat i en els dies i horaris de recollida establerts.  Els cubells s'han de deixar a la porta de l'habitatge o a les zones habilitades i retirar-los un cop s'ha fet la recollida.

Amb el model de recollida porta a porta, que ja es realitza en 1 de cada 4 municipis catalans,  s'assoleixen uns nivells de recollida selectiva que superen àmpliament els objectius europeus i d'aquesta manera podrem fer que Corbera esdevingui un municipi responsable i sostenible.

La implicació de la ciutadania és imprescindible per a garantir un bon funcionament del servei ja que el nou model suposa un canvi d'hàbits i un procés d'adaptació tant dels usuaris com del servei de recollida.

Per la recollida de residus s'ha dividit el municipi en dues grans zones. Ambdues zones tenen les mateixes freqüències de recollides, l'únic que canvia és el dia.

La Zona1 inclou tot el nucli Urbà i les urbanitzacions de  Can Planas Sud, la Creu Nova, el Pontarró, la Servera, els Carsos i el Mirador.  A la Zona 1 es començarà a recollir amb el nou sistema de Porta a Porta a partir del dia 7 de febrer. En aquesta zona la recollida s'ha establert de la següent manera:  Dilluns i divendres es recull la brossa orgànica i la inorgànica i dimecres es recull la brossa orgànica i el cartró i paper.

La Zona 2 inclou les urbanitzacions de Can Rigol, l'Amunt, Ca n'Armengol, la Creu Aregall, la Creu Júnior, Bonrepòs, Can Coll, Can Llopard, Can Canonge, Can Palet, la Creu Sussalba, Can Margarit, Can Montmany, Cases Pairals i Santa Maria l'Avall..  En aquesta zona el sistema Porta a Porta comença el dia 1 de febrer i el calendari de recollida serà el següent: Dimarts i dissabte es recull la brossa orgànica i la inorgànica i dijous es recull la brossa orgànica i el paper i el cartró.

A Les Parretes, el Solei dels Herbatges, Sant Cristòfol, Can Lluís, Mas d'en Puig i La Soleia tindran àrees tancades i a Can socies, Cases Cremades i Can Moriscot tindran miniàrees habilitades.

L'Ajuntament ha establert uns punts de repartiment del kit del porta a porta que podeu consultar clicant aquí 

Per a més informació podeu visitar l'espai Porta a Porta al web municipal /porta-a-porta/